Aktywności Rinpocze

Obszary działań
 
Aktywność Rinpocze wypływa z nierozerwalnego związku mądrości i altruizmu, wyrażając się poprzez nauczanie Buddadharmy, udzielanie pomocy i publikacji skarbców mądrości. 
 
NAUCZANIE na trzech poziomach:
 
●         Jak stać się buddystą. Przestrzeganie podstawowych zasad i wykonywanie praktyk.
●         Sześcioletni uniwersytecki program słuchania i rozważania nauk. 
●         Po doskonałym opanowaniu słuchania i analizy – wprowadzenie w naturalny stan i doskonalenie medytacji aż po zamanifestowania rezultatu.
 
POMOC na sześć sposobów, które są jak gałęzie:

●         Dharmiczne porady dla cierpiących na przewlekłe choroby fizyczne i psychiczne.
●         Aktywności mające na celu uspokajanie przeszkadzających emocji.
●         Altruizm jako remedium na cierpienie związane z samobójstwem – zarówno samego samobójcy, jak i jego otoczenia.
●         Medytacja jako środek łagodzący konflikty w rodzinach, grupach przyjaciół i w innych gronach.
●         Rozwijanie miłującej dobroci.
●         Programy edukacyjne, medyczne i społeczno– ekonomiczne zwalczające analfabetyzm i poprawiające opiekę zdrowotną oraz warunki życia skierowane do społeczności zagrożonych ryzykiem. 
 
DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
 
Tłumaczenie i rozpowszechnianie ważnych tekstów, zwłaszcza pochodzących z tradycji Longczien Ningtik, oraz nauk Patrula Rinpocze.
 
Powyższy tekst napisano w roku 1997, wkrótce po przyjeździe Rinpocze do Europy. Wiele z tych działań jest już realizowanych poprzez Instytut Zangdok Palri, Zangdok Palri Lotus oraz Wydawnictwo Wisdom Treasury (Skarbnica Mądrości).

Instytut Zangdok Palri
 
Cele działalności
 
Instytut Zangdok Palri założono, aby wspierać studiowanie i praktykę filozofii buddyjskiej.
 
Kursy
 
●         Ogólne studia buddyjskie – dostępne dla wszystkich chcących rozpocząć lub pogłębić studiowanie buddyzmu.
●         Sześcioletni kurs dla praktykujących Dzogczien – przeznaczony dla tych, którzy chcą pogłębić i poszerzyć swoje studia oraz praktykę buddyzmu tybetańskiego, a także są           w stanie zrealizować sześcioletni program intensywnych studiów i praktyki.
 
Oba kursy będą prowadzone w Europie każdego roku , w  Instytucie Zangdok Palri w miesiącach letnich.
 
Kursy te stanowią rzadką i cenną okazję do studiowania oraz praktyki prawdziwej ścieżki samowyzwolenia pod opieką autentycznych nauczycieli, którzy są w stanie mądrze doradzić oraz otoczyć prawdziwym współczuciem
http://www.zangdokpalriinstitute.org/
 
Wydawnictwo Wisdom Treasury (Skarbnica Mądrości)
 
Misja
 
Wisdom Treasury to wydawnictwo Patrula Rinpocze.
 
Celem Wisdom Treasury jest jak najszersze upowszechnianie tekstów z tradycji Longczien Ningtik, zarówno wśród zaawansowanych, jak i początkujących praktykujących.
 
Wydawnictwo opublikuje między innymi teksty i wykłady Dzogczien Ranjak Patrula Rinpocze, wiele pism Dza Patrula Rinpocze, także teksty i nauki innych lamów linii, zarówno tradycyjne, jak i współczesne.
 
www.WisdomTreasury.com 
 
Zangdok Palri Lotus
 
Pomoc na rzecz rozwoju
 
Misja
 
“Mamy nadzieję, że poprzez projekt Zangdok Palri stworzymy warunki, dzięki którym tutejsza ludność będzie mogła zrealizować swoje aspiracje i w pełni rozwinąć swój potencjał.”
 
Dzogczien Ranjak Patrul Rinpocze
 
Celem programu Zangdok Palri jest poprawienie warunków życia Tybetańczyków żyjących w rejonie klasztoru Dzogczien poprzez wyposażanie ich w umiejętności, które przyczynią się do rozwoju regionu. Instytut oferuje pomoc i doradztwo, a także wspiera materialnie i finansowo lokalne inicjatywy związane z edukacją, rozwojem społeczno-ekonomicznym oraz zachowaniem kultury tybetańskiej.
 
Z drugiej strony, mądrość Tybetu stanowi część ogólnoświatowego dziedzictwa. Stwarzanie możliwości autentycznej wymiany i dzielenie się tym, co najlepsze z kultury tybetańskiej to naprawdę wartościowe i ekscytujące przedsięwzięcie.
 
 
Projekty
 
Szkoła w Dzogczen
 
Sambotha Primary School to szkoła podstawowa dla dziewcząt i sierot.
 
Szkoła stale powiększa się, dobudowano budynek dla pedagogów. Na miejscu stale przebywa zespół nauczycieli, kucharz i woźny z żoną. Obiekt jest teraz gotowy na przyjęcie sierot. Możemy zapewnić im nie tylko formalną edukację, ale także opiekę, która jest konieczna dla ich harmonijnego rozwoju.
 
Prezentacja Projektu (PDF): wersja angielska, wersja francuska, wersja niemiecka

http://www.ZangdokPalri.net
 
 
Centrum Kuluralne Zangdok Palri w Dzogczien

Założeniem Instytut Zangdok Palri było, iż miał się stać centrum kulturalnym  i edukacyjnym dla ubogiej wiejskiej ludności prowincji Kham (wschodni Tybet) liczącej 10 tysięcy osób rozsianych na 5 tysiącach kilometrów kwadratowych. To centrum ma zapewniać edukację ludziom świeckim, którzy do tej pory nie mieli dostępu nawet do nauki czytania i pisania.
 
 
Cele instytutu to:
 
●         Zapewnienie dobrych warunków nauki i łatwego dostępu do wiedzy.
●         Zachowanie starożytnej, tradycyjnej mądrości - tybetańskiego dziedzictwa kulturowego, będącego jednym ze skarbów ludzkości.
●         Stworzenie przestrzeni dla dialogu i wymiany między wschodnimi i zachodnimi studentami, nauczycielami i badaczami.
 
Listy od Patrula Rinpocze
 
●         List Patrula Rinpocze o Instytucie Zangdok Palri w Dzogczen
 
●         Podziękowania dla sponsorów
 
Datki
 
Jeśli chciałbyś/chciałabyś wspomóc budowę centrum, prosimy, kliknij na link poniżej.
  

http://www.zangdokpalri.net/zangdokpalriinstitute.htm