PROJEKT Zangdok Palri Institut

W dniach 20.03 – 04.04.2011r. odbędzie się kolejna edycja Szedry w Dharma City w Belgii.

Sześcioletni kurs dla praktykujących Dzogczien
„Doskonała ścieżka samowyzwolenia” pod przewodnictwem Dzogczien Ranjak Patrula Rinpocze.

           Sześcioletni Kurs dla Praktykujących Dzogczien został stworzony z myślą o osobach, które chciałyby pogłębić i poszerzyć wymiar swojej praktyki buddyjskiej. Przypomina on studia dyplomowe i służy pomocą w drodze do samowyzwolenia w sześciu rocznych etapach.
Zakres kursu obejmować będzie wszystkie poziomy praktyki buddyjskiej od podstawowych
praktyk wstępnych, aż po sam szczyt – nauki Dzogczien. Studenci będą zobligowani
do udziału w corocznym ok. dwutygodniowym spotkaniu kursowym Szedry ZPI, studiowania
materiałów, skompletowania ustalonego zestawu praktyk i zdania egzaminu przed kolejnym
rokiem studiów.
           Kurs może również zostać rozszerzony o uzupełniający materiał przerabiany w dodatkowych latach; dwie pierwsze grupy Szedry miały przywilej otrzymania od Patrula Rinpocze nauk dotyczących „Czterech Szlachetnych Prawd”, „Uttaratantry” i „Rdzennych Wersów  Drogi Środka”.
Samowyzwolenie oznacza wyzwolenie umysłu. Musimy wyzwolić swój umyśl, abyśmy mogli uwolnić się od cierpienia i osiągnąć szczęście. Punktem wyjścia dla rad dotyczących praktyki samowyzwolenia, które przekazywane są w trakcie trwania kursu w sześciu etapach jest właśnie stan cierpienia, a mówią one o tym jak osiągnąć szczęście. Na początku potrzebujemy odpowiedniego ciała, którym będziemy w stanie odbyć podróż. Badamy, jakiego rodzaju ciało zapewnia najlepsze wsparcie dla umysłu w uzyskaniu mistrzostwa jakiego on wymaga. Odkrywamy, że kiedy aspirujemy do samowyzwolenia ludzkie ciało stanowi samą podstawę naszych dążeń. Kiedy już takie ciało osiągnęliśmy możemy utorować drogę do samowyzwolenia i rozpocząć podróż do jego osiągnięcia. Do tego celu potrzebujemy właściwej ścieżki, która jest dla nas punktem wyjścia.
 
Opis kursu:
Podczas spotkania kursowego wykładane będą główne zagadnienia przewidziane na dany rok, odbędą się również inicjacje i przekazy. Studenci otrzymają instrukcje dotyczące
praktyk jakie należy skompletować w danym roku oraz materiały i nagrania audio do
szczegółowego studiowania w domu. W ośrodkach Dzogczien organizowane będą dodatkowe
kursy, które pomogą w powtórkach. Każdy rok akademicki zakończony będzie egzaminem, którego pomyślne zaliczenie jest warunkiem kontynuacji studiów.
Więcej informacji w poniższym linku;

patrulrinpoche.pl/index.php

3Jewels

Życzeniem Patrula Rinpocze jest stworzenie Instytutu Zangdok Palri
w Dzogczien we Wschodnim Tybecie,.
Stanowić on będzie centrum edukacyjno-kulturowe dla społeczności liczącej około 10 000 mieszkańców  Dzogczien, rozciągającego się na przestrzeni 5 000 km2 w regionie Kham we wschodnim Tybecie. Pozwoli to świeckim, niepiśmiennym mieszkańcom tego ubogiego regionu zdobyc pełne wykształcenie.
 
Celem Instytutu jest:
•   zapewnienie odpowiednich warunków do studiowania
     i nieograniczonego dostępu do wiedzy
•   utrzymanie tradycji opartej na starożytnej mądrości będącej
     kulturowym dziedzictwem Tybetu 
•   stworzenie  warunków do dialogu między studentami
    i naukowcami ze Wschodu i Zachodu.
Inauguracja Instytutu odbędzie się już w tym roku 20.VII.2010

Wywiad z Rinpoche na temat Świątynii Zangdok Palri w Dzogczien

3Jewels