Centrum Dzogczien w Polsce


Strona ta poświęcona jest działalności Dzogczien Ranjak Dza Patrula Rinpocze w Polsce.

Patrul Rinpocze jest buddyjskim mistrzem Dzogczien oraz jednym z głównych spadkobierców Linii Longczien Ningtik należącej do  tybetańskiej tradycji Ningmapa.
Rinpocze swoją aktywność w naszym kraju rozpoczął  wykładem w  roku 2003. Zapoczątkował on cykl  Jego corocznych wizyt, połączonych z wykładami w dużych miastach np: Poznaniu, Warszawie,

Lublinie, oraz  otwartym dla wszystkich chętnych „Kursem Ogólnobuddyjskim” .  
Grupa uczniów Patrula Rinpocze skupia się obecnie wokół dwóch  ośrodków 
„Dzogczien Samten Deden Ling” – w Słupcy pod Poznaniem, patrulrinpoche.pl oraz  „Dzogczien Kunzang Cziuling”  – obejmującego swoją działalnością teren całej Polski. Link do naszej strony na facebook'u