Nauki Patrula Rinpocze wygłoszone w 2017r.

 

Kurs zimowy w Srebrnej Górze 2017: Szósty Rozdział Bodhiczarjawatary pt. ''Cierpliwość'' (wideo)
https://www.youtube.com/channel/UC5nKbukHXlg5la5hJ-JxbBA/videos.

Kurs zimowy w Srebrnej Górze 2017: Szósty Rozdział Bodhiczarjawatary pt. ''Cierpliwość'' (audio mp3)
https://drive.google.com/drive/folders/1rsAi4XLI6fTCtL8E7_DA1Fs1o3kz65S9?usp=sharing

Tekst szóstego rozdziału Bodhiczarjawatary (nowe tłumaczenie)
http://poland.patrulrinpoche.net/sites/default/files/Szantideva%20_pl_2017_cierpliwosc.pdf

Wykład publiczny wygłoszony przez Patrula Rinpocze w Krakowie w dniu 27.11.2017r. pt. Medytacja - pożytek dla racjonalnego umysłu, w świetle nauk buddyjskich (audio)
https://drive.google.com/file/d/10nXVogUi2yhunih8qMbqABKg9-mmEp3o/view

Wykład publiczny wygłoszony przez Patrula Rinpocze we Wrocławiu w dniu 29.11.2017r. pt. Medytacja dzogczien, czyli jak wyzwolić swoje przeszkadzające emocje (audio)
https://drive.google.com/open?id=1lEhyWjWu9oyapR2HWeaVnQ1T819dGV9_